R o m a n i a n   f o l k l o r e 
 F o l k   t r a d i t i o n s
should not perish
*************************************************************************************************************************
 

Nume oficial - ROMÂNIA, indicativ rutier - RO
Limba oficială - ROMÂNA
Forma de guvernământ:
REPUBLICĂ parlamentară bicamerală     
Capitala - BUCUREŞTI (BUCHAREST)
DRAPELUL ROMÂNIEI:
este tricolor, culorile sunt aşezate vertical,
în ordinea următoare,începând de la lance:
albastru, galben, roşu

AMPLASAREA ROMÂNIEI:
la contactul dintre Europa orientală şi Europa balcanică,
în sud - estul Europei, nordul peninsulei Balcanice,
bazinul fluviului Dunărea şi cu ieşire la Marea Neagră.
teritoriul său este străbătut aproximativ prin mijloc de:
paralela de 46 grade latitudine nordică,
meridianul de 25 grade longitudine estică.
ROMÂNIA este o ţară carpatică, dunăreană şi pontică.
Suprafaţa - 238.391 kmp (4,8 % din teritoriul Europei)
Populaţie - 21.698.181  locuitori (în anul 2002),
din care români : 19.698.400  locuitori
Religie - ortodoxă - 18.806.428  locuitori
Ora oficială - ora de vară GMT+3 ore,ora de iarnă GMT+2 ore
Cod telefonic - 0040  sau  +40

Judeţul  NEAMŢ

Oraşul PIATRA NEAMŢ - denumit "Perla Moldovei"
Cod telefonic - 0233
Populaţie - 110.186  locuitori (în anul 2004)
Date judeţul Neamţ:................................................................ amplasare - în partea central-estică  a României,
în bazinele râurilor Bistriţa, Moldova şi Siret.
relieful - în vest domină munţii 
în centru dealurile  şi depresiunile subcarpatice,
în est podişurile şi şesurile aluviate.
altitudinea maximă - 1.907 m - Vf. Toaca (M-ţii Ceahlău),
iar cea minimă de  170 m - lunca Siretului.
obiective turistice:
Masivul Ceahlău cu Vf.Toaca, Ocolaşul Mare, Ocolaşul Mic,
Detunatele, Cascada Duruitoarea, Căciula Dorobanţului...
Parcul Naţional Ceahlău - 8396 ha - floră şi faună ocrotită.
Cheile Bicazului, Piatra Teiului - 23 m (înălţime),
Mănăstiri: Agapia, Văratec, Neamţ, Secu, Sihăstria, Pângăraţi..
Cetatea Neamţului - Târgu Neamţ............................................. Casa memorială Ion Creangă - Humuleşti.
Zona etnografică Neamţ cu case specifice şi meşteri populari.

DANSURILE POPULARE româneşti formează
un repertoriu deosebit de bogat şi variat,mişcările elegante,
gama largă a ritmurilor,formele de prezentare reflectând
trăsăturile caracteristice oamenilor de pe aceste pământuri.
Dialectul carpatic,subcarpatic şi de câmpie
a folclorului coregrafic se caracterizează prin prezenţa dansurilor de grup - jucate în cerc sau în semicerc –
cât şi a celor de perechi.
Prin practicarea dansurilor populare cât şi a obiceiurilor transformate în datini şi trecute de la o generaţie la alta,
am putea spune,că lumea antică îşi dă mâna cu evul mediu şi epoca modernă.
Aşadar acest pământ a fost leagănul,din vremi imemoriale,
unei intense creaţii folclorice semnatară,în plan spiritual,
a unui autentic act de permanenţă românească.
Acestea sunt motivele care m-au determinat să înfiinţez
cursuri de dans popular pentru copii şi elevi.
Astfel,prin practicarea dansului popular stilizat,
copiii şi elevii îşi vor petrece timpul liber
într-un mod util şi plăcut.
Odată insuflată această pasiune,
copiii şi elevii vor îndrăgi folclorul muzical-coregrafic,
îşi vor cultiva şi dezvolta simţul artistic,
vor deprinde dinamica vioaie şi viguroasă a ritmurilor.
Datorită marei lor receptivităţi,prin participări la spectacole şi
concursuri locale, naţionale şi internaţionale,
copiii şi elevii vor fi mesagerii acestei nestemate româneşti:
DANSURILE POPULARE.

''Dansul popular, prin varietatea sa,
prin tradiţie şi sentiment,
este expresia fiecărui colţ de ţară,
cu obiceiurile, oamenii şi cultura lor'' 

ROMÂNIA - RO - IN EUROPA
 
 
JUDEŢUL NEAMŢ - NT - IN ROMÂNIA
 
 
PIATRA NEAMŢ IN JUDEŢUL NEAMŢ
 
 
PIATRA NEAMŢ
 
 
**************************************************************************************************************************
GOD KNOWS AND SEES EVERYTHING YOU DO MAN!
 
  Monastery NEAMT - County Neamt
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
MIHAI MELU>>>>>>>>>>Year 2007<<<<<<<<<<MELU MIHAI