*********************************************************************************************************************************
FOLCLORUL ROMÂNESC
TRADIŢIILE POPULARE
NU TREBUIE SĂ PIARĂ!
*********************************************************************************************************************************
Nume oficial - ROMÂNIA, indicativ rutier - RO; Limba oficială - ROMÂNA;
Forma de guvernământ: REPUBLICĂ parlamentară bicamerală; Capitala - BUCUREŞTI (BUCHAREST)
DRAPELUL ROMÂNIEI: este tricolor, culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare,
începând de la lance: (albastru, galben, roșu)
AMPLASAREA ROMÂNIEI:
la contactul dintre Europa orientală şi Europa balcanică, în sud-estul Europei, nordul peninsulei Balcanice,
bazinul fluviului Dunărea şi cu ieşire la Marea Neagră.
Teritoriul său este străbătut aproximativ prin mijloc de:
paralela de 46 grade latitudine nordică ; meridianul de 25 grade longitudine estică.
ROMÂNIA este o ţară carpatică, dunăreană şi pontică. Suprafaţa - 238.391 kmp.
Populaţie - 21.698.181 locuitori (în anul 2002), din care români : 19.698.400 locuitori.
Religie: Ortodoxă - 18.806.428 locuitori.
Ora oficială - ora de vară GMT+3 ore, ora de iarnă GMT+2 ore.
Cod telefonic - 0040 sau +40
......
Jud. NEAMȚ în ROMÂNIA >>>>>> Stemă județul NEAMȚ <<<<<< Orașul PIATRA NEAMȚ în jud. NEAMȚ
...
Oraşul PIATRA NEAMŢ - denumit "Perla Moldovei" ; Cod telefonic - 0233
Populaţie - 85.055 de locuitori (în anul 2011)
Judeţul Neamţ - amplasare - în partea central-estică a României, în bazinele râurilor Bistriţa, Moldova şi Siret.
Relieful - în vest domină munţii, în centru dealurile şi depresiunile subcarpatice, în est podişuri şi şesuri.
Altitudinea maximă - 1.907 m - Vf. Toaca (M-ţii Ceahlău), iar cea minimă de 170 m - lunca Siretului.
Obiective turistice:
Masivul Ceahlău cu Vf.Toaca, Ocolaşul Mare, Ocolaşul Mic,
Detunatele, Cascada Duruitoarea, Căciula Dorobanţului...
Parcul Naţional Ceahlău - 8396 ha - floră şi faună ocrotită.
Cheile Bicazului; Piatra Teiului - 23 m (înălţime),
Mănăstiri: Agapia, Văratec, Neamţ, Secu, Sihăstria, Pângăraţi....
Cetatea Neamţului - Târgu Neamţ.
Casa memorială Ion Creangă - Humuleşti.
Zona etnografică Neamţ cu case specifice şi meşteri populari.
"DANSURILE POPULARE româneşti formează un repertoriu deosebit de bogat şi
variat, mişcările elegante, gama largă a ritmurilor, formele de prezentare reflectând
trăsăturile caracteristice oamenilor de pe aceste pământuri. Dialectul carpatic,
subcarpatic şi de câmpie a folclorului coregrafic se caracterizează prin prezenţa
dansurilor de grup - jucate în cerc sau în semicerc - cât şi a celor de perechi.
Prin practicarea dansurilor populare cât şi a obiceiurilor transformate în datini şi
trecute de la o generaţie la alta, am putea spune, că lumea antică îşi dă mâna cu
evul mediu şi epoca modernă.
Aşadar acest pământ a fost leagănul, din vremi imemoriale, unei intense creaţii
folclorice semnatară, în plan spiritual, a unui autentic act de permanenţă românească."
Acestea sunt motivele care m-au determinat să
înfiinţez cursuri de dans popular pentru copii şi elevi.
Astfel, prin practicarea dansului popular stilizat, copiii şi elevii îşi vor petrece
timpul liber într-un mod util şi plăcut.
Odată insuflată această pasiune, copiii şi elevii vor îndrăgi folclorul
muzical-coregrafic, îşi vor cultiva şi dezvolta simţul artistic, vor deprinde
dinamica vioaie şi viguroasă a ritmurilor.
Datorită marei lor receptivităţi, prin participări la spectacole şi concursuri locale,
naţionale şi internaţionale, copiii şi elevii vor fi mesagerii acestei
nestemate româneşti: DANSURILE POPULARE.
*********************************************************************************************************************************
NIMIC DIN CEEA CE FACE OMUL NU SCAPĂ NEȘTIUT ȘI NEVĂZUT DE DUMNEZEU!
MĂNĂSTIREA NEAMŢ - jud. Neamț
*********************************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************************
MIHAI MELU >>>>>>>>>> ANUL*2007(rev 2022) <<<<<<<<<< MELU MIHAI
*********************************************************************************************************************************